Jako wspólnota parafialna pw. bł ks. Jerzego Popiełuszki w Szczecinie planujemy budowę kościoła, plebanii i Centrum Duszpasterskiego ks. Jerzego, które będą wotum wdzięczności za naszego świętego rodaka, a kiedyś może staną się podwalinami pod sanktuarium ku Jego czci. Jest to dla nas ogromne przedsięwzięcie, z którym na dzień dzisiejszy sami sobie nie poradzimy. Dlatego dla wszystkich, którzy ufundują chociaż 1 m3 betonu (ok. 300,00 zł) na naszą budowę, przekażemy tzw. „Różaniec ks. Jerzego” -. jeden z biało-czerwonych Różańców, których zamówiliśmy 40 tysięcy.

 RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
p.w. bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Numer konta: 42 1090 1492 0000 0001 4722 9121

Dziękuję za hojność wszystkim osobom, które wspierają działania w naszej parafii.

Dzięki Waszej życzliwości, wsparciu i zaangażowaniu dzieją się rzeczy niesamowite, wręcz niemożliwe…

———————————————-

W ostatnim czasie otrzymaliśmy:

 • RELIKWIE św. Jana Pawła II – dziękujemy pewnej Rodzinie,
 • AMBONĘ i TABERNAKULUM- dziękujemy rodzinie Kowalczyk,
 • KRZESŁA (50 szt.) – dziękuję pewnej Rodzinie,
 • SZKIELET KONTENERA – dziękuję pewnej Rodzinie,
 • RELIKWIARZ – dziękuję pani Jadwidze Nowocień z Dębna,
 • Podstawa pod relikwiarz (do procesji) – dziękuję za wykonanie panu Marcinowi Szlędak,
 • LICHTARZE (2 szt.) – dziękuję pewnej osobie,
 • RELIKWIE pierwszego stopnia bł. ks. Jerzego Popiełuszki – dziękujemy kanclerz Kurii Metropolitalnej w Białymstoku Ks. Andrzejowi Kakareko,
 • ornat i ampułki – od parafii Chrystusa Dobrego Pasterza – dziękujemy ks. prob. Prałatowi Andrzejowi Pastuszakowi,
 • puszkę, ornat, 2 komplety bielizny kielichowej, 2 stuły – od ks. Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi – Bóg zapłać Pasterzowi naszej Diecezji i ks. kapelanowi kan. dr. Julianowi Głowackiemu,
 • zestaw ksiąg liturgicznych, ornat, 10 kompletów bielizny kielichowej – od parafii św. Klemensa w Wieliczce – dziękujemy ks. prob. dr Wojciechowi Olszowskiemu i s. Hiacyncie,
 • zestaw lekcjonarzy – z Jasnej Góry – dziękujemy pani Iwonie,
 • ornat z wyhaftowanym wizerunkiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki, zestaw ornatów, stuła – sklep PASTORES z Częstochowy – dziękujemy pani Virgini Pulikowskiej.

  BÓG ZAPŁAĆ wszystkim darczyńcom – odwdzięczamy się modlitwą w Waszej intencji.

—————————————————————————————–

Osoby, które dysponują czasem i chciałyby zaangażować się w pomoc przy pracach związanych z zagospodarowaniem terenu parafialnego zapraszam do kontaktu.


Planujemy zakup relikwiarza na relikwie św. Jana Pawła II – koszt ok. 2 500,00 zł.
oraz monstrancję – koszt ok. 15 000,00 – 20 000,00 zł.

—————————————————–

Wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć finansowo działania parafii pw. bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Szczecinie, prosimy o wpłaty na konto parafialne, podając, na co mają być przeznaczone pieniądze (np. Darowizna – ogrodzenie terenu, budowa):

 RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA
p.w. bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Numer konta: 42 1090 1492 0000 0001 4722 9121