INTENCJE MODLITEWNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA

październik 2023

 • Za naszą parafię i rozpoczęte dzieło budowy kościoła, plebanii i centrum duszpasterskiego, o dobra duchowe i potrzeby doczesne oraz naszego pasterza ks. proboszcza Sylwestra Marculę.
 • O zakończenie wojny na Ukrainie, pokój dla świata i bezpieczeństwo naszych granic.
 • O nabożeństwo do Różańca Świętego, o codzienną modlitwę różańcową w naszych domach, o rozkwit Wspólnot Żywego Różańca wśród dzieci i młodzieży.
 • O szybką kanonizację bł. ks. Jerzego Popiełuszki, o Jego wstawiennictwo w intencji Ojczyzny i naszej parafialnej wspólnoty.
 • O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla członków Wspólnoty Żywego Różańca i ich rodzin w naszej parafii.
 • W intencjach Ojca św.- za synod, za Kościół, aby przyjął słuchanie i dialog jako styl życia na każdym szczeblu, pozwalając się prowadzić.

wrzesień 2023

 • Za naszą parafię i rozpoczęte dzieło budowy kościoła, plebanii i centrum
  duszpasterskiego, o dobra duchowe i potrzeby doczesne oraz naszego pasterza
  ks. proboszcza Sylwestra Marculę.
 • O zakończenie wojny na Ukrainie, pokój dla świata i bezpieczeństwo naszych granic.
 • O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego dla uczniów, nauczycieli, księży i katechetów na rozpoczynający się rok szkolny.
 • W intencji rodzin, o łaskę przeżywania codzienności na wzór Świętej Rodziny.
 • O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla osób chorych, cierpiących.
 • W intencjach Ojca św. – aby ludzie, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, w nieludzkich warunkach egzystencjalnych, nie byli pozbawieni pomocy.

sierpień 2023

 • Za naszą parafię i rozpoczęte dzieło budowy kościoła, plebanii i centrum duszpasterskiego, o dobra duchowe i potrzeby doczesne oraz naszego pasterza ks. proboszcza Sylwestra Marculę.
 • O zakończenie wojny na Ukrainie, pokój dla świata i pokój w naszej Ojczyźnie.
 • O obfite plony i błogosławieństwo Boże dla rolników.
 • O szczęśliwie przeżywany czas wakacji i urlopów.z Bogiem.
 • Za rodziny dotknięte problemem alkoholizmu i pijaństwa o wyzwolenie z nałogu i jego
  zgubnych konsekwencji.
 • Intencje Ojca św. – módlmy się, aby Światowy Dzień Młodzieży w Lizbonie pomógł
  młodym ludziom wyruszać w drogę i dawać świadectwo Ewangelii własnym życiem.

lipiec 2023

 • Za naszą parafię i rozpoczęte dzieło budowy kościoła, plebanii i centrum
  duszpasterskiego, o dobra duchowe i potrzeby doczesne oraz za naszego pasterza
  ks. proboszcza Sylwestra Marculę.
 • O pokój dla świata, o zakończenie wojny na Ukrainie i pokój w naszej Ojczyźnie.
 • O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla wszystkich korzystających
  z wypoczynku letniego.
 • Intencje Ojca św. – o życie eucharystyczne, by katolicy stawiali w centrum swojego życia
  celebrowanie Eucharystii, która otwiera na spotkanie z Bogiem i braćmi oraz głęboko przemienia relacje międzyludzkie.

czerwiec 2023

* Za naszą parafię, jej rozwój, dobra duchowe i potrzeby doczesne oraz naszego pasterza ks. proboszcza Sylwestra Marculę.

* O pokój: na świecie, na Ukrainie, w naszej ojczyźnie.

* W intencji dzieci – by wzrastały w miłości w szczęśliwych, silnych Bogiem rodzinach.

* O dary Ducha Świętego dla naszej młodej wspólnoty Żywego Różańca w II rocznicę jej
powstania (11.06.2021- Uroczystość NSPJ).

* Intencje Ojca św. – aby wspólnota międzynarodowa podjęła konkretne działania,
zmierzające do zniesienia tortur, zapewniając wsparcie ofiarom i ich rodzinom.

maj 2023

* Za naszą parafię, o jej rozwój, dobra duchowe i potrzeby doczesne oraz naszego
pasterza ks. proboszcza Sylwestra Marculę – w rocznicę święceń kapłańskich.
* O pokój na świecie, pokój na Ukrainie, o pokój i zgodę w naszej Ojczyźnie.
* W intencji maturzystów – o dary Ducha Świętego i dobre wybory przyszłości.
* O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla wszystkich Matek.
* Intencje Ojca św. – za ruchy i grupy kościelne, by każdego dnia na nowo odkrywały
swoją misję ewangelizacyjną, oddając swoje charyzmaty na służbę w potrzebach świata.

kwiecień 2023
* Za naszą parafię, jej rozwój, dobra duchowe i potrzeby doczesne oraz za naszego pasterza ks. proboszcza Sylwestra Marculę.
* O pokój na świecie, o zakończenie wojny na Ukrainie, o pokój i zgodę w naszej Ojczyźnie.
* By święty czas Wielkiego Postu przyniósł błogosławione owoce duchowe, a Wielkanocny Poranek – radość i pokój Zmartwychwstałego Pana.
* Za kapłanów – o świętość ich życia.
* O liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
* Intencje Ojca św. – o budowanie kultury pokoju i niestosowania przemocy.

marzec 2023

* Za naszą parafię, jej rozwój, dobra duchowe i potrzeby doczesne oraz naszego
pasterza ks. proboszcza Sylwestra Marculę.

* O dobre przeżycie okresu Wielkiego Postu, łaskę głębokiej i trwałej przemiany
naszych serc na drodze modlitwy, postu i jałmużny.

* W intencji papieża Franciszka w 10 rocznicę Jego pontyfikatu – o Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej.

* O pokój na świecie, o zakończenie wojny na Ukrainie, o pokój i zgodę w naszej Ojczyźnie.

* Intencje Ojca św.- za tych, którzy cierpią z powodu zła wyrządzonego im przez członków wspólnoty kościelnej, aby właśnie w Kościele znaleźli konkretną odpowiedź na swój ból i swoje cierpienia.

luty 2023

* Za nasza parafię, jej rozwój, dobra duchowe i potrzeby doczesne oraz za naszego
pasterza ks. Sylwestra Marculę.
* Wstawiennictwu Matki Najświętszej zawierzamy wszystkich chorych i ich rodziny,
opiekunów osób chorych i personel medyczny. Niech ich służba pełniona z miłością
przyniesie pomoc, pocieszenie i nadzieję cierpiącym.
* Na progu Wielkiego Postu prosimy o łaskę głębokiej i trwałej przemiany naszych serc
na drodze modlitwy, postu i jałmużny.
* O pokój na świecie, o zakończenie wojny na Ukrainie, o pokój i zgodę w naszej
Ojczyźnie.
* Intencje Ojca św. – aby parafie, stawiając w centrum Komunię Świętą, stawały
się coraz bardziej wspólnotami wiary, braterstwa i otwartości wobec najbardziej
potrzebujących.

styczeń 2023

* Za zmarłego Papieża Benedykta XVI o zachowanie w ludzkich sercach i w całym Kościele błogosławionych owoców Jego pontyfikatu i całej Jego posługi w Urzędzie Wiary Piotrowej.

* Za powstającą parafię, jej rozwój, dobra duchowe i potrzeby doczesne oraz naszego pasterza ks. proboszcza Sylwestra Marculę.

* O dar pokoju na świecie, o zwycięstwo miłości nad nienawiścią, zwycięstwo dialogu nad orężem, o błogosławieństwo dla wszystkich budujących i niosących pokój.

* O Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla członków wspólnoty Żywego Różańca i ich rodzin na rozpoczynający się nowy rok.

* Intencje Ojca świętego – za wychowawców, aby byli wiarygodnymi świadkami, ucząc braterstwa, a nie rywalizacji, i pomagając w szczególności najbardziej bezbronnym młodym ludziom.

AD 2022

Grudzień
* Za powstającą parafię, dobra duchowe i potrzeby doczesne oraz naszego pasterza
ks. proboszcza Sylwestra Marculę.
* W intencji pokoju na świecie, szczególnie na Ukrainie, w naszej Ojczyźnie, w naszych
rodzinach i naszych sercach.
* O dobre przeżycie Adwentu i narodzenie Pana Jezusa w naszych sercach.
* O Boże błogosławieństwo dla matek w stanie błogosławionym.
* W intencji Ojca Świętego – módlmy się się, aby organizacje wolontariatu i zajmujące się
promocją człowieka znalazły osoby pragnące angażować się na rzecz dobra wspólnego,
oraz aby szukały wciąż nowych dróg współpracy na poziomie międzynarodowym.

Listopad
* Za powstającą parafię, dobra duchowe i potrzeby doczesne oraz naszego pasterza ks. proboszcza Sylwestra Marculę.
* O dar pokoju na świecie, szczególnie na Ukrainie, w naszej Ojczyźnie, w naszych rodzinach.
* O radość nieba dla zmarłych.
* W intencji prześladowanych chrześcijan w świecie, by Pan Jezus był dla nich oparciem i siłą.
* W intencji Ojca św. – za dzieci, które cierpią, które żyją na ulicy, ofiary wojen,
sieroty – by miały dostęp do edukacji i mogły na nowo zaznać miłości
ze strony rodziny.

Październik
* Za powstającą parafię, dobra duchowe i potrzeby doczesne oraz naszego pasterza ks. proboszcza Sylwestra Marculę.
* O dar pokoju na świecie, szczególnie na Ukrainie, w naszej Ojczyźnie, w naszych rodzinach.
* O codzienne, gorliwe czytanie i owocne rozważanie Pisma Świętego.
* O łaskę umiłowania Modlimy Różańcowej.
* O rychłą kanonizację bł. ks. Jerzego Popiełuszki
* W intencji Ojca św. – módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w jej głoszeniu, był miejscem solidarności, braterstwa i otwartości.

Wrzesień 2022

* Za powstającą parafię, jej potrzeby duchowe i dobra doczesne oraz naszego pasterza ks. proboszcza Sylwestra Marculę.

* O dar pokoju na świecie, szczególnie na Ukrainie, w naszej Ojczyźnie, w naszych rodzinach.

* O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, opiekę Matki Najświętszej dla dzieci i młodzieży, rodziców, nauczycieli i wychowawców na nowy rok szkolny.

* O otwarte, miłosierne serca dla ukraińskich dzieci i młodzieży rozpoczynających edukację w polskiej szkole.

* O gorliwe, codzienne czytanie i owocne rozważanie Pisma Świętego.

* W intencji Ojca św.: aby kara śmierci, która godzi w nienaruszalność i godność osoby, została zniesiona w ustawodawstwie wszystkich państw świata.

Sierpień 2022
* Za powstającą parafię, jej potrzeby duchowe i doczesne oraz naszego pasterza ks. proboszcza Sylwestra Marculę.

* O dar pokoju na świecie, szczególnie w Ukrainie, w naszej Ojczyźnie, w naszych rodzinach.

* O Boże błogosławieństwo dla dzieci, młodzieży, ich opiekunów i organizatorów wypoczynku na czas wakacji, oraz opiekę Matki Bożej.

* O gorliwe, codzienne i owocne rozważanie Pisma Świętego.

* O potrzebne łaski dla rolników, aby zebrali obfite plony ich pracy.

* W intencji osób uzależnionych i ich rodzin.

* W intencji Ojca św. – módlmy się, aby mali i średni przedsiębiorcy, poważnie dotknięci kryzysem gospodarczym i społecznym, znaleźli środki niezbędne do kontynuowania swojej działalności w służbie społeczności, w których żyją.

Lipiec 2022
* Za powstającą parafię i naszego pasterza ks. proboszcza Sylwestra Marculę.
* O dar pokoju na świecie, szczególnie na Ukrainie, w naszej Ojczyźnie, w naszych rodzinach,
w naszych sercach.
* O Boże błogosławieństwo dla dzieci, młodzieży, ich opiekunów i organizatorów wypoczynku
na czas wakacji oraz opiekę Matki Bożej.
* O gorliwe, codzienne czytanie Pisma Świętego.
* Intencja Ojca św. – w intencji osób starszych, które są korzeniami i pamięcią narodu,
aby ich doświadczenie i mądrość pomagały najmłodszym patrzeć w przyszłość z nadzieją
i odpowiedzialnością.

Czerwiec 2022
* Za powstającą parafię i naszego pasterza ks. proboszcza Sylwestra Marculę.
* O pokój na świecie, szczególnie na Ukrainie, w naszej Ojczyźnie, w naszych rodzinach, w naszych sercach.
* Dziękując za dzieło Żywego Różańca, w pierwszą rocznicę jego powstania w naszej parafii,
zawierzamy Matce Bożej dalszy rozwój naszej młodej wspólnoty modlitwy.
* O nowe powołania do życia kapłańskiego, zakonnego i misyjnego.
* Intencja Ojca Św. – módlmy się w intencji rodzin chrześcijańskich na całym świecie, aby dzięki konkretnym gestom przeżywały bezinteresowność miłości oraz świętość w codziennym życiu

Maj 2022
* Za nowo powstającą parafię i za naszego pasterza ks. proboszcza Sylwestra Marculę z okazji Jubileuszu 21 rocznicy święceń kapłańskich.
* O dar pokoju dla świata, szczególnie dla Ukrainy i naszej Ojczyzny.
* W intencji dzieci, które wkrótce przystąpią do Pierwszej Komunii Świętej, aby Najświętsza Eucharystia złączyła ich serca trwałą przyjaźnią z Chrystusem.
* W intencji młodzieży oczekującej na przyjęcie Sakramentu Bierzmowania , by umocnieni siedmiorakimi Darami Ducha Świętego stali się odważnymi świadkami Chrystusa, by przyjęty Sakrament Bierzmowania był dla nich źródłem chrześcijańskiej mocy i łaski.
* Intencja Ojca Św.: o wiarę dla młodych, aby ludzie młodzi, powołani do pełni życia, odkryli w Maryi wzór słuchania, głębię rozeznawania, odwagę wiary oraz poświęcenie się służbie.

Kwiecień 2022
* Za nowo powstającą parafię i jej pasterza ks. proboszcza Sylwestra Marculę.
* O dar pokoju dla ludzkości, szczególnie dla Ukrainy , o nawrócenie agresorów, obudzenie ich sumień.
* Za ofiary wojny, za osoby, organizacje niosące pomoc i wsparcie udręczonemu narodowi Ukraińskiemu.
* O dobre przeżycie okresu Wielkiego Postu , o Radość i Nadzieję Wielkanocnego Poranka przynoszącego Boży Pokój, zwycięstwo życia nad śmiercią, dobra nad złem.
* Intencja Ojca Św.: Aby zaangażowanie pracowników służby zdrowia w opiekę nad osobami chorymi i starszymi, szczególnie w krajach najuboższych, było wspierane przez rządy i lokalne wspólnoty.

Marzec 2022

 • Za nowo powstającą parafię i jej pasterza ks. proboszcza Sylwestra Marculę.
 • O pokój na Ukrainie, o pokój w naszej ojczyźnie.
 • O dobre przeżycie okresu Wielkiego Postu.
 • Intencja Ojca Św.: Abyśmy my, chrześcijanie, w obliczu nowych wyzwań bioetycznych wspierali zawsze ochronę życia modlitwą i działaniami społecznymi.

Luty 2022

 • Za nowo powstającą parafię i jej pasterza ks. proboszcza Sylwestra Marculę.
 • Zawierzajmy wstawiennictwu Maryi wszystkich chorych i ich rodziny, opiekunów osób
  chorych i pracowników służby zdrowia. Niech ich służba pełniona z miłością przynosi pomoc, pocieszenie i nadzieję cierpiącym.
 • Intencja Ojca Św.: W intencji sióstr zakonnych i innych kobiet konsekrowanych dziękując im za ich misję i odwagę ‐ aby nadal odkrywały nowe odpowiedzi w obliczu wyzwań naszych czasów.

styczeń 2022

 1. Za nowo powstającą parafię i jej pasterza ks. proboszcza ks. Sylwestra Marculę
 2. O Boże błogosławieństwo dla rodzin na rozpoczynający się nowy rok, opiekę Matki Najświętszej.
 3. Intencja Ojca Św.: Aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i godności, która rodzi się z bycia braćmi.

grudzień 2021

 • Za powstającą nową parafię i jej pasterza ks. proboszcza Sylwestra Marculę.
 • O dobre przeżycie czasu Adwentu i narodzenie Pana Jezusa w naszych sercach.
 • W intencji papieża Franciszka – módlmy się, za katechetów powołanych do głoszenia Słowa Bożego – aby byli jego odważnymi i kreatywnymi świadkami z mocą Ducha Świętego.

listopad 2021

 • Za nowo powstającą parafię i jej pasterza ks. proboszcza Sylwestra Marculę.
 • O łaskę nieba dla zmarłych.
 • W intencji papieża Franciszka – módlmy się, aby osoby cierpiące na depresję, albo wypalenie zawodowe znajdowały u wszystkich wsparcie i światło, otwierające na życie.

październik 2021

Za powstającą nową parafię i jej pasterza ks. Sylwestra Marculę.

W intencji ks. Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dzięgi o potrzebne łaski w trudnym dla Niego czasie.

O obfite owoce Odpustu.

W intencji Ojca Św. – módlmy się, aby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację, gotowy do misji, poprzez świadectwo życia mającego smak Ewangelii.

wrzesień 2021

Za powstającą nową parafię i jej pasterza ks. Sylwestra Marculę.W intencji ks. Arcybiskupa Metropolity Andrzeja Dziegi o potrzebne łaski w trudnym dla Niego czasie.

sierpień 2021

Za powstającą nową parafię i jej pasterza ks. Sylwestra Marculę.

W intencji papieża Franciszka : za Kościół, aby otrzymał od Ducha Świętego łaskę i siłę do reformowania się
w świetle Ewangelii.

lipiec 2021

Za powstającą nową parafię i jej pasterza ks. Sylwestra Marculę.

czerwiec 2021 (od 11 czerwca 2021 r. data zawiązania się Żywego Różańca)

 1. Za powstającą nową parafię i jej pasterza ks. Sylwestra Marculę.