MSZA TRYDENCKA odprawiana jest wg rozpiski podanej na stronie głównej.

MSZA TRYDENCKA (25.02.2024)

MSZA TRYDENCKA (18.02.2024)

MSZA TRYDENCKA (11.02.2024)

MSZA TRYDENCKA (4.02.2024)MSZA TRYDENCKA (28.01.2024)

MSZA TRYDENCKA (21.01.2024)

Znane określenia tej formy Rytu Rzymskiego, to: Stara Msza, Msza przedsoborowa, Msza tradycyjna, Msza łacińska czy wreszcie Msza trydencka. Ostatnie określenie, pochodzi od nazwy włoskiego miasta Trydentu, i odnosi się do Soboru z lat 1545–1563, za którego ustaleniami podążając, papież św. Pius V ujednolicił istniejący wtedy obrządek i zezwolił każdemu kapłanowi po wsze czasy na odprawianie tej Mszy Świętej wedle ustalonego Mszału. Z tego też powodu inna spotykana jej nazwa to Msza Święta Wszechczasów. Czasy Soboru Trydenckiego, czyli kontrreformacji i umacniania wiary katolickiej wobec herezji protestanckiej, symbolizują niezmienność, stałość, ponadczasowość — w rzeczywistości bowiem pewne elementy Mszy były niemal niezmienione i trwały w tej samej formie w Kościele już od VI wieku. Aż do reformy Pawła VI.

Czym charakteryzowała się ta Msza święta?
Podczas Mszy kapłan skierowany był — wraz z wiernymi — w kierunku tabernakulum, w kierunku Krzyża, w kierunku obecności Boga. Jej językiem była uniwersalna łacina — od wieków oficjalny język liturgiczny Kościoła, duchowy mianownik Kościoła wszystkich kultur i narodów, gwarant jedności formy i treści modlitw.

Tradycyjna Msza Święta wciąż rozbudza i nasyca duchowe pragnienia wiernych, a młodszym pokoleniom daje poznać unikalną głębię modlitwy Kościoła i rzeszy świętych. Bo Msza Święta, to w istocie po prostu modlitwa, o której XIX-wieczny słynny konwertyta z anglikanizmu Frederick William Faber powiedział, że jest „najpiękniejszą po tej stronie Nieba”.

W nurt ponownego odkrywania tej Mszy Świętej i jej szerszego udostępnienia wpisał się papież Benedykt XVI, który w 2007 roku wydał dokument zezwalający każdemu kapłanowi na odprawianie tej liturgii bez ubiegania się o pozwolenie biskupa. Były papież określił też oficjalne nazewnictwo: nowa Msza to ryt rzymski w formie zwyczajnej, stara Msza to ryt rzymski w formie nadzwyczajnej.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ!

Msza trydencka, to po prostu ta sama Msza Święta, która była stale i wszędzie na świecie odprawiana w Kościele katolickim — w niemal niezmienionej formie — przez kilkanaście wieków, aż do reform w liturgii po Soborze Watykańskim II. Jej potoczna nazwa pochodzi od Soboru Trydenckiego obradującego w XVI wieku. Dziś również można w niej regularnie uczestniczyć w wielu kościołach w Polsce i na całym świecie.