Dwanaście Mszy św. według starego zwyczaju pomorskiego

Na Pomorzu Zachodnim istniał zwyczaj odprawiania Mszy św. za Zmarłą osobę nie tylko w miesiąc po pogrzebie czy w rocznicę śmierci. Aby zapewnić Zmarłemu zbawienie (który wiódł nie zawsze pobożne i święte życie), zamawiano więcej niż jedną Mszę św. Początkowo były to trzy Msze św., potem siedem, aż do wykształcenia się zwyczaju dwunastu Mszy św. odprawianych najczęściej w roku śmierci zmarłego.

W naszej parafii istnieje także praktyka zamawiania Mszy św. według tego zwyczaju (jedna Msza św. w miesiącu przez 12 miesięcy).