W tradycji religijnej od wieków ukształtował się zwyczaj gromadzenia się rodziny Zmarłego w trzydziesty dzień po śmierci/pogrzebie, w pierwszą rocznicę śmierci, a także w kolejne rocznice. Okazją do tego spotkania jest Msza święta w intencji tej osoby, zamawiana przez rodzinę.

W naszej parafii jest zwyczaj, odprawiania Mszy świętej w trzydziesty dzień po śmierci/pogrzebie za osobę zmarłą, której pogrzeb odbył się w naszej świątyni. Termin tej Mszy św. jest  ogłaszany podczas pogrzebu. Stypendium mszalne pochodzi z części ofiar zebranych podczas Mszy św. pogrzebowej na tacę.