40 rocznica narodzin dla nieba ks. Jerzego

Kochani, pragnę podzielić się radością z rozpoczęcia trzyletniego okresu przygotowań do obchodów 40 rocznicy narodzin dla nieba bł. ks. Jerzego Popiełuszki, patrona naszej parafii.  Ten czas, który przed nami wyznacza drogę świętości, tym którym postać ks. Jerzego zapadła głęboko w serce. „Obrońcy wiary i Ojczyzny” – tak nazwaliśmy program, który został rozpisany na 3 najbliższe lata.

4o tysięcy Różańców na 40 lecie narodzin dla nieba ks. Jerzego Popiełuszki.

Jako wspólnota parafialna pw. bł ks. Jerzego Popiełuszki w Szczecinie planujemy budowę kościoła, plebanii i Centrum Duszpasterskiego ks. Jerzego, które będą wotum wdzięczności za naszego świętego rodaka, a kiedyś może staną się podwalinami pod sanktuarium ku Jego czci. Jest to dla nas ogromne przedsięwzięcie, z którym na dzień dzisiejszy sami sobie nie poradzimy. Dlatego dla wszystkich, którzy ufundują chociaż 1 m3 betonu na naszą budowę (Nr konta parafialnego: 42 1090 1492 0000 0001 4722 9121) i przyłączą się do grupy  „Obrońców wiary i Ojczyzny”,  zobowiązując się do codziennej modlitwy Różańcowej w wyznaczonych intencjach przekażemy tzw. „Różaniec ks. Jerzego” -. jeden, z biało-czerwonych Różańców, których zamówiliśmy 40 tysięcy.

TRZYLETNI OKRES PRZYGOTOWAŃ DO OBCHODÓW 40 ROCZNICY NARODZIN DLA NIEBA BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI

Rok 1. WZRASTANIE – ks. Jerzy wychował się w religijnej rodzinie. To tam nauczył się pobożności i zawierzania swojego życia Panu Bogu przez ręce Matki Najświętszej. Bądźmy świętymi rodzinami, modlącymi się wspólnie.

Rok 2. POSŁANIE – „Posyła mnie Bóg, abym głosił Ewangelię i leczył rany zbolałych serc” – cytat z obrazka prymicyjnego ks. Jerzego. Pan Bóg posyła także nas byśmy świadczyli o Jego miłości, byśmy troszczyli się o swoje rodziny, ale też o naszą Ojczyznę.

Rok 3. OKLASKI DLA KOŚCIOŁA – tak podsumował ks. Jerzy brawa, których doświadczył wchodząc do strajkujących robotników  w hucie.Trzeba, abyśmy wszystko wykonywali na chwałę Bożą, nie dla własnego poklasku.

CODZIENNIE w okresie trzechlecia przygotowań:

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ (do wyboru):

– Różaniec za Ojczyznę;

– Litania do bł. ks. Jerzego Popiełuszki;

– Modlitwa o kanonizację bł. Ks. Jerzego Popiełuszki;

Wezwanie: Błogosławiony Księże Jerzy – módl się za nami.

RACHUNEK SUMIENIA – wieczorny rachunek sumienia, powinien być podsumowaniem dnia. Zadawaniem sobie pytania co złego dzisiaj uczyniłem? Za to chcę przepraszać. I co dobrego uczyniłem. O tym chcę opowiedzieć Chrystusowi i prosić o siły na kolejny dzień czynienia dobra.

COTYGODNIOWA:

KOMUNIA ŚWIĘTA – za Ojczyznę;

Przeczytać JEDEN ROZDZIAŁ BIBLII;

UCZYNEK MIŁOSIERDZIA

COMIESIĘCZNIE:

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA – należy pamiętać o warunkach dobrej spowiedzi.

KATECHEZA/ROZWAŻANIE np. na stronie: www.popieluszko.szczecin.pl

            Każdy, kto włączy się w nasz program „OBROŃCY WIARY I OJCZYZNY” (i wyrazi na to zgodę, sms (nr tel. 791555133), e-mail (parafia@popieluszko.szczecin.pl) lub list) zostanie wpisany na listę „Obrońców…”. Wszyscy uczestnicy proszenie są o modlitwę w następujących intencjach:

  1. Za Kościół katolicki (żeby był jeden, święty, powszechny i apostolski) i o szybką kanonizację bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
  2. W intencji Ojczyzny – by Polska była Bogiem silna, o mądrość dla rządzących, odwagę dla broniących granic i bezpieczeństwo każdego Polaka.
  3. Za parafię bł. ks. Jerzego w Szczecinie – o przemianę serc nieżyczliwych ludzi oraz by dzieło tworzenia wspólnoty parafialnej i budowy kościoła (wraz z Centrum Duszpasterskim i plebanią) przebiegały pomyślnie.
  4. W intencjach własnych (intencje można przesyłać mailowo: parafia@popieluszko.szczecin.pl lub sms-em: 791555133), które zostaną umieszczone w zakładce „Intencje Obrońców”, i w których codziennie wszyscy członkowie programu proszeni są o modlitwę.