20 października 1984 roku „Dziennik Telewizyjny” podał informację o zaginięciu ks. Jerzego Popiełuszki. Polska wstrzymała oddech, gdyż kapłan z Żoliborskiej parafii nie był zwykłym księdzem. Znał Go cały kraj, a w Jego homilie wsłuchiwały się tysiące osób. Słowa skromnego wikarego podtrzymywały na duchu społeczeństwo zgnębione polityką prowadzoną przez ekipę gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Drobny, szczupły, chorowity duchowny stał się dla władz osobą nie do zniesienia…

19 października podczas powrotu z Bydgoszczy, ks. Jerzy został uprowadzony, bestialsko pobity i utopiony w Wiśle…

Wydawałoby się, że to koniec tej historii… historii o młodym księdzu, duszpasterzu ludzi pracy i kapelanie „Solidarności”, zamordowanym przez funkcjonariuszy IV Departamentu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych…

… a jednak nie, gdyż Jego śmierć zapewniła Mu wejście do triumfalnego grona polskich męczenników i wielkie zwycięstwo nad grobem.

Życie księdza Jerzego,

…dla nas katolików, 

jest zachętą do tego, by w świętości tego kapłana dostrzegać odbicie osobistej świętości i nieustannie do niej dążyć,

…dla nas Polaków, jest świadectwem i zobowiązaniem w słusznej sprawie, budowania solidarnych więzi Ojczyzny, za którą wszyscy jesteśmy odpowiedzialni, w imię której potrafimy przebaczać i przyjmować przebaczenie,

…dla nas ludzi, jest wskazówką, że miarą życia ludzkiego jest troska i poświęcenie życia dla drugiego człowieka, w imię Jezusa Chrystusa.

Polski, warszawski duchowny stał się wzorem do naśladowania dla wielu z nas. Po Jego śmierci wiele nowych parafii wybierało Go na patrona. 

W Szczecinie także mamy parafię pod wezwaniem bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. To stosunkowo nowa parafia i wciąż jeszcze bez kościoła i zaplecza duszpasterskiego. Niemniej już w tej parafii przeżywamy kolejną rocznicę osiągnięcia chwały nieba przez ks. Jerzego. 

19 października 2021 roku minęła rocznica śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Przeżywaliśmy ten czas w modlitewnej atmosferze i klimacie refleksji nad osobą i nauczaniem naszego patrona. Zorganizowaliśmy to wydarzenie, jako wspólnota parafialna, ale zaprosiliśmy do udziału w tej uroczystości wszystkich ludzi, dla których ks. Jerzy stał się szczególnie bliski, bo przecież to patron ludzi pracy, „Solidarności”, pracowników medycznych i tych którzy poszukują pracy. Zwracają się do Niego pracownicy, studenci, osoby starsze, chorzy, politycy, aktorzy, rodziny i wielu innych…

24 października, w niedzielę przeżyliśmy „Procesję Różańcową z krzyżami” w intencji naszej Ojczyzny, miasta i rodzin, która wyruszyła o godz. 10.30  z Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Osiedlu Słonecznym w Szczecinie, do parafii pw. bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Zwieńczeniem procesji była uroczysta Msza św. Odpustowa odprawiona o godz. 11.30 na placu kościelnym przy ul. Gwarnej i Romantycznej. Po Eucharystii zaprosiliśmy wszystkich do wysłuchania koncertu patriotycznego oraz do wspólnego biesiadowania, połączonego ze śpiewem pieśni patriotyczno-religijnych.

            Wierzę, że podjęte działania przyczynią się do upamiętnienia w Szczecinie Męczennika Prawdy i Wolności – ks. Jerzego oraz do rozbudzenia świadomości, jak ważną postacią dla Kościoła katolickiego i Narodu Polskiego jest błogosławiony patron naszej parafii.

ks. Slwester Marcula

proboszcz