!!! POLICJA OSTRZEGA !!!

Przestępcy znów nasilili swoje działania w kierunku oszustw „na wnuczka” , „na policjanta” , „na pracownika banku”, „na Covid”. Oszuści telefonują do ofiary i w podstępny sposób uzyskują informacje o stanie konta bankowego, wieku, danych poufnych. Z chwilą ujawnienia takich informacji przez telefon poszkodowani wpadają w ich „sieć” i zaczynają grę według zaplanowanych przez nich reguł.
Dla uwiarygodnienia swojej legendy, oszuści uciekają się wręcz do teatralnych gestów – płaczą do słuchawki, krzyczą, żądają przekazania pieniędzy, wytwarzając jednocześnie poczucie konieczności podjęcia decyzji nagle, tu i teraz! Powyższe działania oparte są na sztuczkach socjotechnicznych, a najlepszym sposobem na uniknięcie zostania ofiarą przestępców jest wiedza, co zrobić, kiedy taki telefon odbierzemy.

PAMIĘTAJMY:

  1. Policjanci, ani żadni funkcjonariusze innych służb nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy, czy też danych konta osobistego w banku i nigdy nie dzwonią z takim żądaniem! Policja nigdy nie informuje telefonicznie o prowadzonych działaniach! Jeżeli odebrałeś taki telefon bądź pewien, że dzwoni oszust! Nigdy w takich sytuacjach nie przekazuj pieniędzy, nie podpisuj dokumentów, nie zakładaj kont w banku i nie przekazuj nikomu swoich danych, numerów PIN i haseł! Natychmiast poinformuj o tym Policję.
  2. Jeżeli ktoś twierdzi, że jest przedstawicielem służb państwowych, zweryfikuj tego rodzaju informacje. Aby to zrobić, rozłącz połączenie i po upewnieniu się, że w słuchawce jest wolny sygnał, zadzwoń pod numer alarmowy służby, na który powoływał się nasz rozmówca.
  3. Zwracajmy również uwagę na to, aby nigdy nie przekazywać osobom, których nie znamy naszych prywatnych numerów telefonów komórkowych, adresu zamieszkania, danych autoryzacji transakcji itp. Musimy mieć świadomość, że tego rodzaju informacje wykorzystane zostać mogą przez oszustów.